Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Vasco Amaral Cunha

Specjalista ds. kredytów, Europejski Bank Inwestycyjny

Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Ełku

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dorota Bąbiak-Kowalska

Z-ca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Roman Baluta

Członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej

Aleksandra Baranowska-Górecka

Radca prawny z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu

Grzegorz Basarab

Wiceprezes Zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (Sieć SPLOT)

Iwona Benek

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Roman Bieda

Radca prawny

Katarzyna Bieniek

Ekspert ds. rynku pracy i projektów związanych z ochroną zdrowia w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej

Marcin Bochenek

Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK

Anna Borkowska

Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Łukasz Borowiak

Prezydent Miasta Leszna

Agnieszka Braciszewska

Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Sławomir Brodziński

Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa

Natalia Brzoza

Psycholog, trener, konsultant

Andrzej Brzozowy

Ekspert w zakresie polityki miejskiej i rewitalizacji

Joanna Budzińska-Lobnig

Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR

Jarosław Bułka

Dyrektor Działu Nowych Technologii Instytutu Gospodarki Senioralnej

Maciej Bułkowski

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Elżbieta Burliga

Dyrektor do spraw rozwoju rynku w First Data Polska S.A.

Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Piotr Choroś

Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin

Łukasz Ciszewski

Radca prawny

Rafał Czajkowski

Sekretarz Radomia

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

Adam Czarnecki

Doktor nauk ekonomicznych

Stanisław Dąbek

Członek Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska

Ekspertka think tanku Forum Od‑nowa

Andrzej Dec

Radny Miasta Rzeszowa

Mariusz Denkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego

Przemysław Derwich

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju

Piotr Dobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

Bartosz Dominiak

Smart City Blogger&Expert

Piotr Dragan

Wójt Gminy Wisznice

Piotr Drygała

Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Dumkiewicz-Sprawka Ewa

 Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Mariusz Dyduch

Radny Rady Miejskiej w Siewierzu

Magdalena Dziczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej

Lesław Fijał

Skarbnik Miasta Kraków

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p.

Marcin Futera

Specjalista ds. kredytów, Europejski Bank Inwestycyjny

Ewa Gałka

Prezeska zarządu Stowarzyszenia Centrum PISOP

Tadeusz Gembalczyk

Menadżer ds. produktów w pionie Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A

Hanna Gill-Piątek

Ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna i polityczna, publicystka

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o

Bartosz Gołębiowski

Menedżer w Departamencie Inwestycji Samorządowych PFR

Andrzej Gorczyński

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dariusz Gorgoń

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu

Arkadiusz Gos

Strateg cyfrowej transformacji

Grażyna Gradowska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

Michał Gramatyka

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Ryszard Grobelny

Specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej

Adam Hajduga

Wiceprezydent międzynarodowego stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage

Bożena Herbuś

Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik Działu Ekonomicznego Curulis – Doradztwo Samorządowe

Włodzimierz Hrymniak

Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w PFR, menedżer Programu Flagowego E-bus

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin

Tomasz Izydorczyk

Redaktor naczelny, wydawca TIZYDORCZYK.pl

Aleksandra Jadach-Sepioło

Aleksandra Jadach-Sepioło

Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast

Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Piotr Januszewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Marek Jaślan

Dziennikarz serwisu Telko.in

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Jędrzej Jerzmanowski

Radca prawny

Antoni Jeżowski

Antoni Jeżowski

Profesor w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Danuta Kamińska

Danuta Kamińska

Skarbnik Miasta Katowice 

Kazimierz Karolczak

Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Krzysztof Kasprzycki

Doradca Burmistrza Piaseczna

Piotr Kasprzyk

Prezes Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

Sebastian Kawałko

Doradca Prezydenta Miasta Lublina ds. Smart City

Maciej Kawecki

Gość honorowy XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Kamila Kędzierska

Redaktor naczelna kwartalnika „Informacja w administracji publicznej”

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzów

Danuta Kamińska

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej 

Przemysław Kluge

Dyrektor ORKE

Mateusz Klupczyński

Prezes Zarządu w Curulis – Doradztwo Samorządowe

Maciej Kocięcki

Dyrektor Rozwoju i Zarządzania M2M i IoT w Orange Polska

Tadeusz Kołacz

Autor publikacji eksperckich z zakresu zarządzania oświatą

Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

Sebastian Konkol

Partner w SENVI Sustainability Consultants

Marek Kopel

Ekspert w dziedzinie funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Danuta Kamińska

Michał Kostrzewa

Radca prawny

Stanisława Kozłowska

Skarbnik Miasta Białegostoku

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Bogusław Król

Wójt gminy Zielonki

tomasz-kaniewski

Janusz Król

Redaktor Naczelny PST WSPÓLNOTA

Mariusz Krzysztofek

Dyrektor zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej

Ewa Kulisz

Organizatorka Kongresów Obywatel Senior

Beata Kurek

Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin

Alina Kwaśniak

Dyrektor Biura Skarbnika, w Urzędzie Miasta Krakowa

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes NIK

Joanna Kwiecień

Koordynator ds. CUW oraz rozliczeń VAT w jednostkach oświatowych po centralizacji VAT

Grzegorz Kwitek

Ekonomista

Zygmunt Laskowski

Prawnik

Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji „ Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Paweł Lisowski

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Andrzej Lorek

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą

Roman Łożyński

Zastępca burmistrza Giżycka

Agnieszka Maj-Pelczar

Senior Sales Manager, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Ewa Malinowska-Grupińska

Radna m.st. Warszawy

Artur Marcinkowski

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Hanna Marlière

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Żaneta Marzuchowska

Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz

Edyta Masłowska–Parafian

Specjalista do spraw szkoleń

Piotr Masłowski

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Dariusz Matlak

Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Stanisław Mazur

Redaktor naczelna kwartalnika „Informacja w administracji publicznej”

Jakub Mazurkiewicz

Współautor koncepcji cyfryzacji kart lojalnościowych oraz Globalnej Karty Seniora 60+

Bartłomiej Michałowski

Dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych ORANGE

Jakub Mielczarek

Sekretarz Województwa Łódzkiego

Agata Miśkowiec

Krajowa Izba Gospodarki Senioralnej

Anna Morow

Dyrektor Departamentu Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sekretarz Miasta Łodzi

Barbara Mulik

Doradca samorządów gminnych ds bezpieczeństwa i jakości wody

Sergiusz Muszyński

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Bartosz Mysiorski

Fundacja Centrum PPP

Sławomir Najnigier

Niezależny konsultant na rynku nieruchomości

Maria Narkiewicz

Radca prawny

Bogdan Nawrocki

Pracownik samorządowy

Urszula Niziołek-Janiak

Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Roman Nowak

Dyrektor Pionu Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania oprogramowania dla Administracji Publicznej

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

Marian Ochociński

Pracownik samorządowy

Jarosław Ogrodowski

Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji

Anna Okońska-Walkowicz

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej

Piotr Olkiewicz

Projektant, strateg i wizjoner Zrównoważonego Rozwoju Miast.

Jacek Orłowski

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

Jan W. Owsiński

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Badań Systemowych PAN

Marcin Paks

Nauczyciel ZSO 5 w Sosnowcu, trener ICT

Elżbieta Paliga

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Tomasz Papaj

Doktor nauk ekonomicznych

Ewa Perłakowska

Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”

Grzegorz Piątak

Audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych

Artur Piechocki

Radca prawny, ekspert rynku nowych technologii i cyberbezpieczeństwa

Dorota Piechowicz-Witoń

Naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola

Michał Pierończyk

Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego

Agnieszka Piskorz-Ryn

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Prezes Zarządu Rady Krajowej Federacji Konsumentów

Joanna

Joanna Podgórska-Rykała

Doktor nauk humanistycznych

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Wojciech Polakiewicz

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP

Popiołek Martyna

Martyna Popiołek

Radca prawny

Ireneusz Ratuszniak

Prezes Zarządu Efficon Sp. z.o.o. S.K

Marzena Rudnicka

Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Urszula Rudynek-Ciechomska

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rafał Rybacki

Szef Dywizji ds. kredytów, Polska i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny

Piotr Rybicki

Ekspert corporate governance

Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny

Łukasz Salwarowski

Prezes Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Wiesław Samitowski

Prezes Zarządu POLINVEST Sp. z o.o

Mariusz Samordak

Zastępca Dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Kazimierz Schmidt

Radca ministra w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji

Paulina Sikorska

Dr nauk technicznych

Jerzy Sińczak

Doradca ds. szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o

Piotr Skubiszewski

Lubelski Urząd Wojewódzki

Ewa Śleszyńska-Charewicz

Doradca Prezydenta m.st. Warszawy

Agata Ślęzak

Skarbnika miasta w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Tomasz Śliwiński

Audytor energetyczny

Sławomir Smyczek

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Rudolf Sobczyk

Sekretarz Miasta Radzionkowa

Iwona Sondej-Barriga

Radca Prawny Urzędu Miasta Nowej Soli

Maciej Soroko

Ekspert ds. obsługi JST

Katarzyna Śpiewok

Katarzyna Śpiewok

Dyrektor Urzędu w Gliwicach

Dariusz Stachera

Ekonomista, bankowiec, menedżer projektów, ekspert w zakresie mieszkalnictwa

Robert Stępowski

Ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu

Elżbieta Stolorz-Krzisz

Dr nauk ekonomicznych

Bożena Stoma

Audytor Generalny – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

Marcin Stopa

Sekretarz Miasta Rzeszowa

Wojciech Student

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Michał Surma

Sekretarz Gminy Żerków

Wojciech Świerkosz

Zastępca prezydenta miasta Rybnika ds. edukacji oraz spraw obywatelskich

Jakub Syta

Ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Krajowej Izbie Gospodarczej

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Magister historii i pedagog, menedżer kultury

Stanisław Szelewa

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

Roman Szełemej

Prezydent Wałbrzycha

Jolanta Szołno-Koguc

kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grażyna Szotkowska

Prezes Zarządu w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółką z o. o.

Irena Szumlak

Skarbnik Miasta Lublin

Edyta Szymczak

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan

Janusz Szymura

Prezes Grupy Rekord

Gabriel Tobor

Burmistrz miasta Radzionków

Beata Tokarz-Kamińska

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Robert Tomanek

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Piotr Tomaszewski

Skarbnik Miasta Bydgoszczy

Monika Trzaska

Specjalista ds. ubezpieczeń Pionu Klienta Korporacyjnego Nord Partner sp. z o.o.

Marek Ujejski

ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia

Piotr Walczak

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

Marian Waloszyński

Prezes Zarządu

Andrzej Wasilewski

Skarbnik Gietrzwałdu

Łukasz Waszak

Prezes zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Iwona Waszkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Ewa Weber

Sekretarz Zabrza

Patryk Węgierkiewicz

Project manager w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów

Piotr Wielgus

Doradca ds. zrównoważonego rozwoju i zarządzania strategicznego

Piotr Wierzchosławski

Ekspert Związku Miast Polskich

Aleksandra Wilczak-Grzesik

Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.

Piotr Winter

Prezes Zarządu firmy MW CONCEPT sp. z o.o.

Janusz Wita

Członek zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

Marek Woch

Pełnomocnik Prezesa NFZ do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej

Sławomir Wojciechowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli

Marcin Wojdat

Sekretarz Warszawy

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych Doradca Ministra Cyfryzacji

Marcin Wojtkowiak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Wojciech Zabłocki

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Daniel Paweł Zadworny

Samorządowiec, prawnik, urbanista, rzeczoznawca majątkowy

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Michał Zastrzeżyński

Naczelnik wydziału zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura Poznań Kontakt, Urząd Miasta Poznania

Waldemar Zbytek

Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Krystian Ziemski

Krystian Ziemski

Radca prawny

Maria Zrałek

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!