keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mariusz Dyka

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Urodzony w 1968 r. absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia.

Pracownik administracji najpierw rządowej szczebla wojewódzkiego a następnie od powstania powiatów administracji samorządowej szczebla powiatowego. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Uprawniony geolog (uprawnienia geologicznej kategorii III, V i VII).

Długoletni przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz zastępca przewodniczącego Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Trzykrotnie powoływany na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Od stycznia 2010 członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach, Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Propagator wiedzy z zakresu ochrony środowiska, publikacja artykułów na temat zagadnień ochrony środowiska (w tym dotyczących gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, procesu inwestycyjnego i geologii) miedzy innymi w czasopismach „Wspólnota”, „Surowce i maszyny budowlane”, „Kruszywa”, „Drogi Gminne i Powiatowe”.

Za swą działalność otrzymał między innymi w 2021 LAUR Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kategorii za zasługi dla samorządowej współpracy oraz srebrną odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego  nadaną w 2016 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego.

projekt i wykonanie Interactive Technology