keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Paweł Mikołajewski

Burmistrz, Urząd Miejski w Białym Bórze

Absolwent  – Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego i Głównej Szkoły Menedżerskiej Collegium Humanum.

Wykształcenie – od filologii polskiej, po kwestie zarządzania oświatą, projektami europejskimi, w specjalizacji HR menedżer i ostatecznie Executive MBA.

Doskonalenie wiedzy poprzez naukę akademicką, skutkuje latami pracy w samorządzie gminnym jako lider społeczności lokalnej w imieniu, której występuje jako burmistrz Białego Boru od 2012 roku.

Od 2002 związany z działalnością samorządową, najpierw w strukturach powiatu szczecineckiego odpowiedzialny za pozyskiwanie środków (przedakcesyjnych, a potem unijnych) a od 2011 związany z samorządem gminnym – wprowadził w gminie program najniższych w Polsce podatków od środków transportowych, a pracując na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej doprowadził do skutecznej budowy farmy wiatrowej o mocy 144,9 MW  i 42 turbinach, oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu, z szeregiem korzyści dla mieszkańców.

Samorządowiec zaangażowany w sprawy stosunków polsko-ukraińskich. Członek Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

Przez kilka lat wykładowca akademicki w zakresie zarządzania projektami – czyli od teorii do praktyki samorządowej.

projekt i wykonanie Interactive Technology