keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

prof. Marcin Kałduński

Stały Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Prokuratorii Generalnej

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK, radca PGRP, radca prawny. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i gospodarczym oraz arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Sporządza opinie eksperckie i doradza w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron w złożonych sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz trybunałami arbitrażowymi. Reprezentował podmioty w sporach dotyczących m.in. projektów budowalnych, energetycznych, infrastrukturalnych i przemysłu wydobywczego. Jego doświadczenie obejmuje również prawo międzynarodowe publiczne, prawo prywatne międzynarodowe, prawa człowieka (w tym występowanie przed ETPCz) oraz prawo Unii Europejskiej (w tym występowanie przed TSUE).

projekt i wykonanie Interactive Technology