keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Iwona Mąkolska-Frankowska

Naczelnik, wydział ds. europejskich i planowania rozwoju, Urząd Miasta Opola

Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Opolskim w Opolu, posiada licencjat z filologii angielskiej, ukończyła podyplomowe Studia Badań i Analiz Strategicznych w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Uniwersytecie Opolskim organizowane przez Narodowy Bank Polski. Absolwentka Studiów Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – MBA in Community Management. Od prawie 20 lat związana
z samorządem, członkini wielu zespołów zadaniowych z zakresu polityki regionalnej, zarządzania strategicznego, analiz i diagnoz społeczno-gospodarczych oraz programowania unijnego perspektyw 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2008-2012 Kierownik Referatu Badań i Analiz Strategicznych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w latach 2012-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Od 2015 r. pracownik Urzędu Miasta Opola, w latach 2015-2018 Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Europejskich
i Planowania Rozwoju, od 2018 r. Naczelnik tego wydziału. W bieżącej pracy bezpośrednio związana
z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków europejskich i krajowych oraz realizacją projektów rozwojowych. Zaangażowana w procesy planowania strategicznego oraz monitorowania społeczno-gospodarczego.  Miasta Opola. Prywatnie żona Piotra i mama Ignasia, osoba bardzo aktywna, uśmiech daje jej siłę, mądrości uczy się w relacji z ludźmi, czyta Szymborską i startuje w triathlonach, ukojenia szuka w górach i w towarzystwie bliskich jej osób. Każdego dnia dokonuje wyboru – dzień zaczyna z uśmiechem i filiżanką kawy. Uwielbia kwaśne jabłka i głośno słucha muzyki.

projekt i wykonanie Interactive Technology