keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

projekt i wykonanie Interactive Technology