keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dorota Cieślik

Zastępca Prezydenta Miasta Chełm

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Instytutu Wychowania Artystycznego. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe UMCS w Lublinie, Kierunek Wychowanie Plastyczne, Studia Podyplomowe UMCS w Lublinie, Kierunek Polityka Edukacyjna, Studia Podyplomowe Akademia Ekonomiczno-Hutnicza w Warszawie, Kierunek Master of Business Administration.

Posiada ponad 35 letni staż pracy pedagogicznej, to nauczyciel dyplomowany oraz ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,  egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie  historii sztuki. Trener i edukator w kształceniu  dorosłych.

W latach 1998 – 2004 pełniła funkcję  wizytatora Kuratorium  Oświaty w Lublinie. Przez 13 lat tj. do roku 2017 sprawowała funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie oraz funkcję konsultanta kadry kierowniczej w  Lubelskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Od roku 2019 podjęła pracę w samorządzie przyjmując obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w UM Chełm a od lutego 2020 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm.

projekt i wykonanie Interactive Technology