keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mariusz Skwarczyński

Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR

Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta rządu duńskiego na Duńskim Uniwersytecie Technicznym oraz stypendysta TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Posiada uprawnienie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od kilkunastu lat prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dotyczące nowoczesnych urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz projektowania energooszczędnych instalacji HVAC.

Od 2020 roku kieruje w NCBR projekt finansowany z funduszy unijnych, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej dedykowanych dla istniejących sal lekcyjnych oraz mieszkań. Opracowane w ramach projektu systemy wentylacji, umożliwią poprawę jakości środowiska wewnętrznego, zwiększą bezpieczeństwo zdrowotne dzieci jak i mieszkańców, poprzez zastosowanie wysokosprawnego odzysku ciepła, chłodu i wilgoci obniżą koszty eksploatacyjne a centralne zarządzanie poszczególnymi systemami ułatwi proces eksploatacji i nadzoru.

projekt i wykonanie Interactive Technology