keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Artur Wentland

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni

Jestem blisko 30 lat związany z gdyńskim samorządem. Pracę w Urzędzie Miasta Gdyni rozpocząłem w 1994r. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej od młodszego referenta, poprzez stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjnego, w którym byłem odpowiedzialny, za sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Gdyni. Od 2017r. jestem naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkoleń. Od tego czasu odpowiadam za realizację polityki HR na poziomie Urzędu Miasta oraz wobec kadry zarządzającej miejskich jednostek organizacyjnych. Wśród projektów realizowanymi przez Wydział, w tym wdrożenie nowych zasad wynagradzania opartego na waloryzacji wynagrodzeń w zależności od płacy minimalnej, nowych zasad opisu stanowisk pracy, polityki szkoleniowej, jest projekt nowej oceny okresowej, pt. Integralny System Kompetencji Rozwojowych „ISKRA”, w którym ocena polega na:

  1. badaniu realizacji celów, zadań, działań zawodowych;
  2. analizie zmian w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych w stosunku do poprzedniej oceny;
  3. wyznaczeniu nowych celów na kolejny okres;
  4. podkreśleniu mocnych stron i zasobów osoby ocenianej
  5. wyznaczeniu obszarów do poprawy;
  6. przyjęciu harmonogramu działań.

Ocena jest realizowana w oparciu o standardy oceny 360 stopni. Jesteśmy po ocenie naczelników Wydziałów i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Obecnie wdrażamy ocenę kadry kierowniczą niższego szczebla. W planach ocena wszystkich pracowników Urzędu.

projekt i wykonanie Interactive Technology