keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Andrzej Porawski

Dyrektor biura, Związek Miast Polskich

Andrzej Porawski, od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 do września 2021 r. – sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Poznania – był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej – wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie radnym miasta Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 pełnił funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. Jest także członkiem Rady Statystyki oraz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W 2015 roku pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przyznało mu tytuł Samorządowca 25-lecia. W 2021 roku od strony rządowej za 22 lata pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego „na rzecz wspólnoty, jaką jest Polska”, otrzymał szablę generalską. Tym samym Andrzej Porawski jest pierwszym od lat cywilem, który ją otrzymał.

projekt i wykonanie Interactive Technology