keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Marek Gzik

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Profesor tytularny nauk inżynieryjno-technicznych, specjalista w zakresie nowoczesnych technologii do zastosowań w medycynie, sporcie i obronności. Jest pomysłodawcą, a następnie od roku 2021 dyrektorem European HealthTech Innovation Center EHTIC (Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia), które zostało powołane na Politechnice Śląskiej dzięki realizacji kluczowego w regionie śląskim projektu za kwotę ponad 100 mln zł, finansowanego z funduszy EU. To unikatowe w tej części Europy centrum badawczo-rozwojowe, które powstało dzięki wsparciu strategicznego partnera firmy Philips, która to firma zainwestowała 5 mln EUR, oraz przy wsparciu miasta Zabrze. Członek licznych gremiów o charakterze działalności naukowej, gospodarczej i samorządowej. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, aktualnie wiceprzewodniczącym. Jest członkiem licznych rad i komitetów naukowych i programowych, między innymi: Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice (przewodniczący rady naukowej), Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Yoshi Innovation S.A. Jest honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej.

projekt i wykonanie Interactive Technology