keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr inż. Jan Bondaruk

Zastępca Dyrektora ds. inżynierii środowiska, Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa. Ceniony ekspert w zakresie inżynierii środowiska, zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej, wdrażania ekoinnowacji, programowania ochrony i zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej, technologii w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarki w obiegu zamkniętym, OZE.
Ekspert z zakresu gospodarki cyrkularnej i transformacji energetycznej regionu. Brał udział w pracach związanych z opracowaniem Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji uzgodnionych z Komisją Europejską regionów wskazanych do dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, tj. województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz dla regionów negocjowanych z Komisją tj. województwo łódzkie, małopolskie i lubelskie. Członek zespołu realizującego projekt: Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy.

Prezydent Sieci European Network of Environmental Research Organizations (ENERO), członek Komitetu Energii i Polityki Środowiskowej przy EURACOAL, członek zespołu ds. terenów zdegradowanych przy Ministrze Środowiska i Klimatu, członek Grupy Roboczej ds. KIS (Krajowej Inteligentnej Specjalizacji), koordynator obszaru tematycznego Zielona Gospodarka w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), ekspert Regionalnej Rady ds. Energii.

projekt i wykonanie Interactive Technology