keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Paweł Rudkowski

Paweł Rudkowski

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration na Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z siedzibą w Legnicy. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie przygotowania, realizacji, rozliczania, monitorowania i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Od 20 lat związany zawodowo z pracą w samorządzie, najpierw na rzecz Gminy Polkowice, a następnie Miasta Legnica. Cały ten czas odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz społecznych. Pomysłodawca, autor i współautor, a także koordynator wielu inicjatyw oraz projektów.

Członek „Grupy roboczej wspierającej prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2027” w województwie dolnośląskim – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Odpowiadał za zbudowanie partnerstwa trzydziestu pięciu samorządów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu utworzenia instrumentu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego działania obecnie koordynuje. Stały zastępca Prezydenta Miasta Legnicy w Grupie Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

Prywatnie pasjonat koszykówki, społecznie zaangażowany na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu w Legnicy. Miłośnik muzyki rockowej, kolekcjoner płyt CD oraz winylowych.

projekt i wykonanie Interactive Technology