keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Jan Kłysz

Przewodniczący Zarządu Związku, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pracownik administracji publicznej różnych szczebli z 35-letnim doświadczeniem, w tym z blisko 30-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym i powiatowym. Przez kilkanaście lat odpowiedzialny za przestrzenny rozwój miasta Kalisza na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, a następnie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza. Wicestarosta Kaliski V kadencji, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego VI kadencji. W ostatnim pięcioleciu skupiony zawodowo na gospodarce odpadami w samorządzie Miasta Kalisza, jak i w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Kierując, na stanowisku Przewodniczącego Zarządu, Związkiem, przeprowadził, finalizowany obecnie z sukcesem, Projekt pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Projekt ten, to rozbudowa istniejących instalacji i budowa nowych w ZUOK „Orli Staw” oraz kompleksowa modernizacja Zakładu „Orli Staw”, będącego własnością Związku. Całość Projektu opiewa na kwotę ponad 150 milionów złotych. W bieżącym roku wybrany Prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

projekt i wykonanie Interactive Technology