keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Sara Malicka-Skrzek

Sara Malicka-Skrzek

UM Dąbrowa Górnicza

Inspektorka Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Obecnie doktorantka Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Śląski. Laureatka głównych nagród w konkursach na najlepsze prace magisterskie dotyczące problematyki miejskiej organizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Kongres Ruchów Miejskich oraz śląski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich (z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju). W ramach swojego doktoratu wdrożeniowego bada koncepcję UrbanLabów, by docelowo wdrożyć ją w dostosowanej do lokalnych potrzeb i uwarunkowań formule w mieście Dąbrowa Górnicza.

Aktualnie pracuje na stanowisku inspektorki w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, jest zaangażowana we wprowadzanie standardów: urbanistycznych, zieleni miejskiej oraz dostępności, a także w program rewitalizacji i otwieranie danych. Przedmiotem jej zainteresowań są działania związane z polepszaniem funkcjonalności miast oraz zwiększaniem udziału mieszkańców w współzarządzaniu przestrzenią miejską.

projekt i wykonanie Interactive Technology