keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Jacek Sułek

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Samorządowiec, od ponad dwudziestu lat zajmujący się tematyką funduszy europejskich oraz zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym.

Od 2019 r. dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za zarządzanie funduszami europejskimi.
W tym okresie udało się w regionie świętokrzyskim zrealizować wiele ważnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in. kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu,  a także projekty skierowane do przedsiębiorców.

Pochodzi z Jędrzejowa, ukończył studia ekonomiczne. Swoją drogę zawodową związał z administracją publiczną, pełniąc m.in. funkcję dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Kierowany przez niego Departament realizuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przygotował również i wprowadził w życie program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Pod jego kierownictwem powstała Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, najważniejszy dokument strategiczny określający cele rozwojowe regionu.

Jacek Sułek jest członkiem kilku komitetów monitorujących programy operacyjne, m.in. KM program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Rady do spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz kilku zespołów konsultacyjnych i doradczych na poziomie krajowym.

projekt i wykonanie Interactive Technology