keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Krystian Grzesica

Burmistrz, Miasto Bieruń

Burmistrz Miasta Bierunia, urodzony w 1973 r. Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowych studiów „Akademia Liderów Samorządowych” realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz MBA in Community Management prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2003 r. związany z samorządem terytorialnym. W latach 2006-2014 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Był członkiem Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów województwa Śląskiego, brał również udział w roboczych zespołach działających na rzecz poprawy działalności samorządu terytorialnego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Bierunia, był przewodniczącym komisji finansów. Uczestnik Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.

Od czasu objęcia stanowiska Burmistrza Miasta Bierunia w 2014 r. konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnego oraz przyjaznego mieszkańcom miasta i urzędu miejskiego. Jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej Krystiana Grzesicy jest zrównoważony rozwój wszystkich obszarów miasta
z uwzględnieniem realnych i rzeczowych potrzeb mieszkańców.

projekt i wykonanie Interactive Technology