keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Dorota Zmarzlak

Wójt, Urząd Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak jest wójtem Gminy Izabelin od listopada 2018 roku. Startowała z własnego komitetu „Mieszkańcy Razem”, bezpartyjna.

Dorota Zmarzlak jest członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezeską Ruchu Samorządowego „Tak! Samorządy dla Polski” oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Pracuje w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Mazowszu. Jest również członkiem Rady Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, Rady Programowej Programu „Zielony Lider” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy.

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz studiowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed objęciem stanowiska Wójta Gminy założyła i zarządzała przez 20 lat jedną z wiodących agencji komunikacji zintegrowanej w Polsce 24/7 Communication. Była członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym.

projekt i wykonanie Interactive Technology