keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katarzyna Siemienkiewicz

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się analizą otoczenia prawnego biznesu z perspektywy zmian w Kodeksie pracy oraz sytuacji na rynku pracy. Jest członkiem Zespołu problemowego ds. prawa pracy oraz Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczy w pracach Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Przygotowuje dysertację doktorską z pogranicza indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

projekt i wykonanie Interactive Technology