keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Piotr Nowak

Piotr Nowak

Sekretarz Generalny Sądu, Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

W latach 2000-2017 był związany z rynkiem finansowym, z czego przez kilkanaście lat sprawował funkcje managerskie. Od 2008 r. stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie. Przeprowadził kilkaset mediacji cywilnych, gospodarczych, w tym spory dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych, projektów IT, jak również mediacji pracowniczych oraz z zakresu rynku finansowego.

Był odpowiedzialny za utworzenie, organizację oraz rozwój Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (do marca 2017 r.) a od kwietnia 2017 r. Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Mediator obu Sądów od chwili ich powstania. Praktyk i trener mediacji. Autor i współautor publikacji/projektów dotyczących polubownych form rozwiązywania sporów. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora oraz zajęcia z mediacji i negocjacji dla aplikantów radcowskich.

projekt i wykonanie Interactive Technology