keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Piotr Husejko

Skarbnik, Urząd Miasta Poznania

Piotr Husejko ma wykształcenie ekonomiczne. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz organizacji i zarządzania w jednostkach administracji, a także liczne kursy dotyczące rachunkowości budżetowej. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe: od marca 2012 r. był dyrektorem najpierw Wydziału Budżetu i Analiz UMP, a następnie Wydziału Budżetu i Kontrolingu. Na tych stanowiskach realizował zadania związane z opracowywaniem założeń polityki finansowej Miasta, przygotowaniem budżetu Poznania oraz jego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zajmował się również zapewnieniem bieżącej kontroli wykonania budżetu i kontrolingu oraz sporządzania okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu. Współpracował z Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Poznania.

Od 1 października 2020 r. był zastępcą Skarbnika Miasta Poznania. W ramach pełnienia tej funkcji nadzorował m.in. proces obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie miasta oraz prace związane z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych.

projekt i wykonanie Interactive Technology