keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Aneta Więcka

Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR

Kierownik projektów „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” i „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Jest ekspertem  w zakresie energetyki odnawialnej. Przez 15 lat pracowała w czołowych instytucjach  zajmujących się rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce. Była koordynatorem projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej. Była kluczowym ekspertem w realizacji systemowych i przekrojowych ekspertyz z zakresu OZE.

projekt i wykonanie Interactive Technology