Facebook - Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

XIX SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 6-7 października 2021 r.

 

GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWYCH 06.10 godz. 20.00

Podczas Uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych uhonorujemy jednostki samorządu terytorialnego, które zwyciężyły w niezależnym rankingu „Wspólnoty”:

Galę uświetni swoim występem Patrycja Markowska z Zespołem. Po koncercie będzie czas na zabawę i kuluarowe rozmowy przy kolacji do późnych godzin nocnych!

AGENDA FORUM

Dzień I

10:00 - 10:15 Debata Sesja inauguracyjna
10:15 - 10:45 Keynote Speaker - Kamil Wyszkowski, Executive Director, UN Nations Global Compact Polska
10:45 - 12:00 Debata: Środki dla samorządów w nowej perspektywie unijnej
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa
czas trwania / godzina Kongres Skarbników Polskich Samorządów (Sala Audytoryjna) Modernizacja Ciepłownictwa (Sala 3) Zjazd Sekretarzy (Sala 21-22-23) Miasto przyszłości (Sala 8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Sala 9) Nowoczesna szkoła (Sala 20) Zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo, zdrowie (Sala 4) Forum Przewodniczących Rad (Sala 7) Audyt w JST (Sala 10) Głos Gmin Wiejskich (Sala 6)
12:30-13:30 Panel I Poprawa wskaźników zadłużenia samorządów Transformacja ciepłownictwa - w co i dlaczego warto inwestować? Obowiązki JST w zakresie ochrony sygnalistów Dane w mieście warto zbierać i wykorzystywać Racjonalne gospodarowanie wodą w samorządzie. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji w praktyce Zdalne nauczenie - przeżytek czy przyszłość? Dobrze zorganizowane Centrum Zarządzania Kryzysowego w małej gminie i dużym mieście Zdalna obsługa rady gminy Umiejętność pisania sprawozdań z audytu - jak przedstawić syntetyczną ocenę zbadanego obszaru w audycie WYKŁAD: Zapóźnienia w wyposażeniu terenów wiejskich w infrastrukturę, główne kierunki koniecznych inwestycji
13:30 - 14:15 Przerwa na lunch
14:15 - 15:15 Panel II Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego Od czego zacząć transformację ciepłownictwa? Odmowa dostępu do informacji publicznej – praktyka stosowania Dlaczego rozwój sieci komórkowych i 5G ma znaczenie dla miast i wsi? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w nowej perspektywie unijnej Budowa szkoły w projekcie PPP Wykład: Cyberataki symulowane i testy penetracyjne - jak bezpieczny jest Twój samorząd? Udział przewodniczącego rady w postępowaniu organów nadzorczych nad samorządem (14:15 - 15:30) Zarządzanie ryzykiem w audycie Źródła, nakłady i zasady finansowania inwestycji na terenach wiejskich – postulaty pod adresem Rządu RP
15:15 - 16:15 Panel III Zielone finanse szansą na rozwój samorządów Źródła finansowania inwestycji w miejskich systemach ciepłowniczych Nowoczesne narzędzia obsługi klienta - co zmienił COVID-19? Systemy zarządzania infrastrukturą miejską - dobre praktyki Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Klasa przyszłości to nie tylko multimedia Covid-19 - globalny test zarządzania kryzysowego w opiece zdrowotnej Rola mieszkańców w procesie stanowienia prawa lokalnego (15:50 - 16:30) Wytyczne CBA dot. zgodności w administracji a rola audytu wewnętrznego WYKŁAD: Przyszłość rolnictwa w Polsce i w Europie w świetle programu Komisji Europejskiej Fit for 55
16:15- 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 17:15 Wykład / Warsztat Debata: Podatki w praktyce JST System IT wspierający zarządzanie zużyciem ciepła w budynkach wyposażonych w hybrydowe węzły cieplne zasilane ciepłem systemowym i ze źródeł odnawialnych Jak chronić dane osobowe urzędników? Debata: Specjalne Strefy Ekonomiczne szansą na rozwój samorządów Racjonalna gospodarka odpadami, jak zmniejszyć koszty Budujemy szkołę przyszłości Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w codziennej pracy Urząd a realizacja obowiązków informacyjnych wobec radnych Zwinne planowanie w audycie - rzeczywistość czy abstrakcja Akceleracja nowej ekologii vs rozwój rolnictwa - jeszcze dla człowieka czy już przeciw niemu?

Dzień II

10:00 - 11:00 Sala Audytoryjna Debata: Czy samorządy terytorialne udźwigną Polski Ład?
11:00- 11:15 Prezentacja Profi Competence
11:15 - 11:45 Wywiad na żywo prowadzi red. Janusz Król z rozmówcą o funduszach unijnych
11:45 - 12:15 Przerwa kawowa
czas trwania / godzina Kongres Skarbników Polskich Samorządów (Sala Audytoryjna) Zamówienia Publiczne (Sala 3) Zjazd Sekretarzy (Sala 21-22-23) Miasto przyszłości (Sala 8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Sala 9) Zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo (Sala 4) Forum Przewodniczących Rad (Sala 7) Głos Gmin Wiejskich (Sala 6)
12:15 - 13:15 Panel I Finansowanie przygotowania samorządów do zmian klimatycznych w nowej perspektywie unijnej Nowe zasady komunikacji w Zamówieniach Publicznych - elektronizacja zamówień Czy urzędy są gotowe na cyfrową transformację? Przestrzeń publiczna może być Smart Energooszczędny budynek użyteczności publicznej. Jak stać się zielonym miastem? E-zdrowie: Nowoczesne systemy obsługi pacjentów Radni w social mediach Debata Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Przyszłość gmin wiejskich: depopulacja i uwiąd czy szansa na wysoką jakość życia mieszkańców?
13:15 - 13:30 Przerwa kawowa
13:30 - 14:30 Panel II (13.30-15.00)
Zasady udzielania wsparcia w nowej perspektywie unijnej. Gdzie szukać informacji o możliwości dofinansowania?
Wykład: Pozasądowe i ugodowe rozwiązywanie sporów w systemie zamówień publicznych Doręczenia elektroniczne - zmiany w KPA, teoria i praktyka Transport przyszłości - elektryka, wodór czy gaz? Własna spółka komunalna odbierająca odpady. Czy to się opłaca? Wykład: Systemy bezpieczeństwa w mieście Wykład: Uchwała o wotum zaufania i jej niepodjęcie. Konsekwencje prawne. WYKŁAD: Model finansowania edukacji na poziomie samorządowym – tworzymy jakość czy jakoś to będzie?
14:30 - 15:30 Wykład / Warsztat Specyfikacja Warunków Zamówienia jako podstawowy dokument postępowania Rozwój urzędników kluczem do sukcesu urzędu "Zatrzymaj talent w mieście" Debata: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - oni to zrobili Przygotowanie dobrego planu szkolenia obronnego - na co zwrócić uwagę Dostęp radnych do dokumentów spółek komunalnych Edukacja w gminach wiejskich postulaty pod adresem Rządu RP
15:30 Lunch

 

Lokalizacja wydarzenia MCK