Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

SESJE PLENARNE

KONFERENCJE

Jak zakaz termicznego przeksztalcania odpadów zmieszanych, który podważy zasadność wcześniej zrealizowanych instalacji, wpłynie na finnse samorządowe? Porównanie obowiązujących modeli finasowania rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia stosowanych w różnych miastach w celu wypracowania jednolitych propozycji regulacji prawnych w tym zakresie.Jak można rozwiązać problem braku funduszy na budownictwo mieszkaniowe w samorządach i gdzie szukać środków a także jak budować by osiedla były przyjazne dla mieszkańców i spełniały ich największe potrzeby. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy miastami w kwestii metod wdrażania Miejskich Planów Adaptacji oraz oceny skutków ich realizacji, brak umiejscowienia dokumentu w obowiązującym porządku prawnym.

Uwarunkowania prawne i polityczne sprawnej i efektywnej polityki finansowej jst. Jak sprostać finansowym potrzebom jst w nowej kadencji? Gdzie szukać optymalnych źródeł wsparcia finasowego dla nowych inwestycji i przedsięwzięć optymalizując zadłużenie? Nowe formy realizacji projektów. Jak przygotowywać się do nowej finansowej perspektywy unijnej – strategia na najbliższe lata.

Podczas panelu zajemiemy się między innymi obciążeniem dużych miast ze szczególnym uwzględnieniem tzw. metropolii, wynikające ze zniesienia właściwości miejscowej w sprawie realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zaprezentowane zostaną inteligentne systemy informatyczne, nowe technologie poprawiające jakość i skuteczność działania administracji a także skuteczna ochrona danych w tym danych osobowych.

W listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli władz samorzadowych. Jest to pierwszy rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku przepisów zmieniającyh organizację rad gmin i dających im nowe kompetencje. Porozmawiamy o tym jak samorządowcy, którzy zostali wybranie na 5 lat radzą sobie ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i postaramy się wspólnie rozwiać najcześciej pojawiające się wątpliwości. Sprawdzimy też jak w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Miasta tworzą swoje strategie rozwoju „smart city”. Czy wszystkie planują przyjactakie dokumenty? Czy jeśli już są podejmowane próby ich stworzenia to czy znajdują siew nich tylko twarde technologie i rozwiazania infroamtyczne czy również rozwiązania miękkie, społęczne? Nie zapomnimy również o ekologii, bez której nie może dizsiaj funkcjonować smart city.

Sposoby finansowania sektora szpitalnego, inwestycje w ochronnie zdrowia, wykorzystanie systemów informatycznych czy zadłużenie szpitalu to jedne z najważniejszych problemów przed jakim stają polskie samorządy. Niełatwym zadaniem jest także odpowiednie przygotowanie programów profilaktycznych – ich opracowanie, certyfikacja przez AOTM, wdrożenie. Porozmawiamy jak je przygotować aby spełniały oczekiwania ekspertów ale także mieszkańców. Kolejnym wyzwaniem przed jakim stają samorządy to problem  starzenia się społeczeństwa. Podczas panelu eksperci będą zastanawiać się jak najlepiej zorganizować opiekę nad seniorami, co należy zrobić aby jak najdłużej pozostawali oni w miejscu zamieszkania i jak wykorzystać nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Zagadnienia: inwestycje spółek miejskich (zakupy taboru, rozbudowa infrastruktury, modernizacja majątku trwałego), finasowanie - kredyty, leasing, w tym leasing zwrotny, obligacje przychodowe, dotacje); Zarządzanie – własność, struktura własności, zarząd, wynagrodzenia zarządu; Nadzór – uprawnienia kontrolne, rada nadzorcza, kto może a kto nie może i kiedy uczestniczyć w radach nadzorczych.

Podczas tej konferencji zajmiemy sie między innymi audytem efektywnościaowym oraz audytem bezpieczeństwa inforamcji. Nie zabraknie równeiż tematów związanych z prawidłowym przeprwadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą.

Innowacje kojarzą się głównie z miastem i nowoczesnymi technologiami. Nic bardziej mylnego. Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej, nie tylko w odniesieniu do technologii, choć i te wkraczają na wieś chociażby w postaci odnawialnych źródeł energii. Na terenach wiejskich jest jednak dużo większy potencjał rozwojowy. Dla rozwoju wsi potrzeba innowacyjnych przedsiębiorstwa i innowacji w lokalnym zarządzaniu, w promocji, turystyce, edukacji i polityce rolnej. Podczas paneli porozmawiamy o tym gdzie i jak szukać innowacji, od czego zacząć i jak je wdrażać.

 

Koszty uczestnictwa XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
w terminie
do 15.01.2019r.
w terminie
od 16.01 - 28.02.2019r.
w terminie
od 01.03 - 30.04.2019r.
w terminie
od 01.05 - 15.07.2019r.
w terminie
od 16.07 - 30.08.2019r.
w terminie
od 01.09.2019
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem 599.00 zł + Vat --- --- --- --- ---
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu 499.00 zł + Vat 649.00 zł + Vat 749.00 zł + Vat 849.00 zł + Vat 899.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji 349.00 zł + Vat 349.00 zł + Vat 399.00 zł + Vat 399.00 zł + Vat 399.00 zł + Vat 449.00 zł + Vat
Opłata dla jednego uczestnika Biznes
Opłata dla jednego uczestnika Biznes 3000.00 zł + Vat 3000.00 zł + Vat 3000.00 zł + Vat 3000.00 zł + Vat 3000.00 zł + Vat 3000.00 zł + Vat

 

Lokalizacja wydarzenia