keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Monika Kos

Radca w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów

Urzędnik służby cywilnej, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania – uzyskała w toku studiów w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W latach 2003 – 2005 była Członkiem i Sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Finansów do przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce.

Od ponad 20 lat związana z audytem wewnętrznym w sektorze publicznym. W latach 2003 – 2018 odpowiadała za współpracę krajową i międzynarodową w zakresie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym.

Kierowała wieloma projektami, które były realizowane w kraju i za granicą. Jako ekspert i trener współpracowała z wieloma krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami, tj. Komisja Europejska, Bank Światowy, OECD, PEMPAL oraz administracją publiczną w krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej.

Przez 6 lat była redaktorem prowadzącym Biuletynu Kontroli zarządczej w JST, który był wydawany przez Ministra Finansów.

Od 2018 roku, jest radcą w komórce kontroli i audytu wewnętrznego, gdzie realizuje m.in. działania w zakresie budowania kultury uczciwości w ministerstwie. Koordynuje prace w zakresie opracowania i wdrożenia regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w ministerstwie oraz prowadzi kampanie informacyjne i szkolenia związane z tym tematem.

Jest członkiem zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej oraz pełni w ministerstwie funkcje koordynatora ds. równego traktowania i trenera prostej polszczyzny.

projekt i wykonanie Interactive Technology