keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Rafał Czaja

Rafał Czaja

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego. Od 2006 jako członek zespołu eksperckiego, a następnie Prezes Stowarzyszenia powołanego przez śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, zaangażowany w prace na rzecz rozwoju zrównoważonego i poprawy konkurencyjności poszczególnych obszarów Polski. Członek zespołu wypracowującego kluczowe założenia pierwszej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., a także współtwórca uwag do kolejnych nowelizacji regulacji dot. efektywności energetycznej (z 20 maja 2016 oraz 20 kwietnia 2021). W ramach Stowarzyszenia współpracuje z administracją także w obszarach promocji i rozwoju lokalnych rynków energii oraz społeczności energetycznych w Polsce.

projekt i wykonanie Interactive Technology