keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Wojciech Wróblewski

Koordynator kampanii Green Cities, Związek Szkółkarzy Polskich

Wojciech Wróblewski uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Polonijnym w 2004 roku. Jego wykształcenie podyplomowe obejmuje m. in. studia z zakresu Zarządzania i Audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle włada językiem angielskim, ukończył liczne kursy języka angielskiego biznesowego, co umożliwiło mu pełnienie roli tłumacza podczas wielu podróży studyjnych do Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku prowadzi rodzinną szkółkę roślin ozdobnych w Borownie. Szkółka o powierzchni 4 hektarów specjalizuje się w kontenerowej produkcji krzewów i bylin przeznaczonych zarówno na rynek detaliczny, jak i hurtowy w Polsce i całej Europie. Korzystając ze swoich rozległych kontaktów w europejskiej branży ogrodniczej, szkółka często wprowadza do swojej oferty nowe, interesujące odmiany roślin ozdobnych. Wiele z nich uzyskało medale podczas międzynarodowych targów „Zieleń to Zycie”.

W latach 2015-2020 Wojciech Wróblewski był prezesem Związku Szkółkarzy Polskich, natomiast jego zaangażowanie w prace na rzecz stowarzyszenia rozpoczęło się w 2012 roku, kiedy został członkiem komisji rewizyjnej. Od 2021 roku jest przedstawicielem ZSZP w organizacji AIPH (Association Internationale des Producteurs de l’Horticulture) aktywnie włączając się w jej działania.

projekt i wykonanie Interactive Technology