keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katarzyna Kobierska

Naczelnik Biura Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach

Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania strategicznego miasta i procesów wykonawczych, pozyskiwania środków i zarządzania szerokim portfelem projektów – od skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych – w tym z udziałem unijnych środków przedakcesyjnych przez regionalne i lokalne przedsięwzięcia finansowane z EFS i EFRR, realizowała również międzynarodowe projekty wielopartnerskie.

Współpracuje z partnerami na różnych poziomach – od zespołów wyższego szczebla po przedstawicieli pierwszej linii i społeczności lokalnych. Ekspert ds. ewaluacji regionalnej, aktywny członek stowarzyszeń miejskich na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

projekt i wykonanie Interactive Technology