keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

prof. zw. dr hab. Jacek Męcina

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy, Uniwersytet Warszawski

Kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy, Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem biznesowym – prawnik, polityk społeczny, ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Jego zainteresowania badawcze koncertują się na polityce zatrudnienia i rynku pracy, prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Ostatnie aktywności badawcze to założenia polityki przemysłowej i wpływ na zatrudnienie, proces integracji społecznej i zawodowej obywateli Ukrainy, wpływ procesów cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji na rynek pracy, inwestycje w jakość pracy w Polsce.  Od 1993 roku pracownik  Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,  wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). W latach 2016 – 2019 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, obecnie szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy WNPiSM UW. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych (od 2004), wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005), w latach  2012 – 2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, wcześniej Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan.  Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) Fachhochschule Koln i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002), pracował na Freie Universitat W Berlinie. Członek rady programowej  dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Kluczowe publikacje: Working Poles and the Crisis of Fordizm, Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP, Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium,  Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy oraz Social Dialogue in face of Changes on the labour market  in Poland. From Crisis to Breakthrough, wyróżnionej w 2018 roku przez Komitet PAN.  Współredaktor II wydania podręcznika “Polityka Społeczna”. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w USA, UE i w Polsce. Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. współpracy z otoczeniem biznesowym rozwija na Uniwersytecie Warszawskim współpracę naukową z firmami i instytucjami w ramach Rady Interesariuszy WNPiSM UW.

projekt i wykonanie Interactive Technology