keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Bartosz Dominiak

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Usynów m.st. Warszawy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prognozowania, planowania strategicznego i foresight’u, studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz  studia Executive Master of Business Administration (EMBA).

Przez wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym m.st. Warszawy. Od grudnia 2018 r. jest zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiada m.in. za utrzymanie terenów zieleni, zasoby lokalowe, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpracę ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

Autor projektu Smart City Blog. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast. Prowadził zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast oraz zarządzania kryzysowego. Mówca, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas licznych konferencji branżowych z obszaru rozwoju współczesnych miast.

projekt i wykonanie Interactive Technology