keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych sp. z o.o.

dr hab. Magdalena Sakowska-Baryła jest doktor habilitowaną nauk prawnych, radcą prawnym, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. z o.o., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika „ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, otwieraniu danych.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.

Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym najobszerniejszej monografii z zakresu prawa informacyjnego – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022 oraz pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020.

Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.

W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

projekt i wykonanie Interactive Technology