keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Agnieszka Dylewska

Skarbnik, Urząd Miejski w Gliwicach

Pełni funkcję Skarbnika Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta, za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Związana z Urzędem Miejskim w Gliwicach od listopada 2000 roku. Pełniła funkcję kierownika referatu i naczelnika Wydziału Księgowości, zastępcy Skarbnika Miasta i głównego Księgowego. Od 11 listopada 2022 roku pracuje na stanowisku Skarbnika Miasta Gliwice.

Ukończyła rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, administrację europejską  w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. 

Posiada specjalistyczne uprawnienia, m.in. certyfikat Ministra Finansów z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i certyfikat PRINCE2 potwierdzający znajomość technik zarządzania projektami. Jest członkiem Komisji Finansów Związku Miast Polskich, Komisji Skarbników Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołana została do Zespołu do spraw odbiurokratyzowania samorządów w Ministerstwie Finansów. Uczestniczyła także w posiedzeniach branżowych Komisji Senatu. 

projekt i wykonanie Interactive Technology