keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Ewa Całus

Pełnomocnniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej

Prawniczka, z tytułem radcy prawnego, studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, menadżerka ze skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z pracą dyplomową pt. „Miejski model proklimatyczny ze szczególnym uwzględnieniem działań gminy miejskiej Kraków”. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczęła w 2014 roku dla Gminy Wadowice na stanowisku Zastępczyni Burmistrza Wadowic, dla Gminy Miejskiej Kraków pracowała na stanowisku Dyrektorki Wydziału Edukacji oraz na stanowisku Dyrektorki ds. dydaktyki i promocji w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Od 2021 roku jest ekspertką ds. edukacji klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. Od czerwca 2022 reprezentuje Miasto Kraków jako Przewodnicząca Komisji Klimatu Związku Miast Polskich oraz reprezentuje stronę samorządową w Zespole ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W kwartalniku „Zdanie” publikuje felietony poświęcone tematyce zmian klimatu.

W czasie zdobywania doświadczeń zawodowych zawsze stawiała na działania z zakresu edukacji dla klimatu i rozwijała projekty ekologiczne i klimatyczne. W Fundacji stworzyła wspólnie z zespołem program dydaktyczny krakowskiego ZOO i Lasu Wolskiego, który ma popularyzować wiedzę o zagrożonych gatunkach zwierząt, programach ich ochrony, wiedzę o utrzymaniu i pielęgnacji lasu. W czasie pracy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa koordynowała przygotowanie krakowskiej eko-wyprawki dla pierwszaków, rekomendacji dla szkół na temat ograniczania zużycia plastiku. Jest współautorką raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce i współredaktorką raportu Edukacja Klimatyczna w Polsce 2022 – rekomendacje Okrągłego Stołu wydanych przez UN Global Compact Network Poland. W tej organizacji współpracuje z gronem wybitnych ekspertów i ekspertek w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej działającego na rzecz włączenia treści o zmianach klimatu do programu nauczania w szkołach.

Jest stypendystką prestiżowego Międzynarodowego Programu Liderów (IVLP) organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

projekt i wykonanie Interactive Technology