keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr Rafał Cieślak

Radca prawny, Kancelaria Cieślak

Mec. Rafał Cieślak jest ekspertem ds. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Zajmuje się także zamówieniami publicznymi, finansami jednostek samorządu terytorialnego, funduszami unijnymi i gospodarką komunalną.

Doradzał podmiotom publicznym w 25 projektach PPP i EPC zakończonych zawarciem umowy o PPP/EPC, w tym w obszarach: efektywności energetycznej (termomodernizacja, oświetlenie uliczne), sportu i rekreacji, obiektów publicznych, budownictwa komunalnego, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, edukacji.

Jest ekspertem z listy UNECE International PPP Centre of Excellence i członkiem grupy roboczej UNECE ds. Zielonych Projektów PPP. Był członkiem grup roboczych ds. zagadnień legislacyjnych i Polityki PPP w ramach Zespołu PPP w Ministerstwie Rozwoju.

Jest współautorem rządowych Wytycznych PPP (Tom I – IV) oraz Wytycznych do umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC).

W latach 2017-2021 był opiekunem merytorycznym największej w Polsce konferencji dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego – Międzynarodowego Forum PPP w Płocku.

Od 2015 r. rekomendowany jako ekspert w zakresie PPP w rankingu wydawnictwa „Chambers & Partners”.

Dr Cieślak pracuje również jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

projekt i wykonanie Interactive Technology