keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Jacek Partyka

Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Z Samorządem Województwa Opolskiego oraz Funduszami Europejskimi związany od 2008 r. Od stycznia 2015 r. Zastępca Dyrektora w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Nadzorował proces naboru oraz oceny wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarówno w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Od maja 2015 r. nadzorował proces monitorowania tegoż Programu. Od lutego 2019 roku przejął obowiązki w zakresie nadzoru nad prowadzeniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Interreg V-A RCz – PL. Od czerwca 2021 r., kontynuując realizację zadań w zakresie nadzoru nad Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg przejął obowiązki w zakresie zarzadzania i programowania oraz zarządzania finansowego Programem Regionalnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowania Programu dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2027.

Pan Jacek Partyka z dniem 01 marca 2023 r. przejął obowiązki Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Realizuje zadania w zakresie nadzoru merytorycznego nad obszarem zarzadzania i programowania, zarządzania finansowego oraz monitorowania Programu Regionalnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu na lata 2021-2027.

projekt i wykonanie Interactive Technology