keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, członek rady programowej Smart City Forum oraz Komitetu Sterującego Projektu ZONE.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W 2020 roku jury międzynarodowego konkursu Innovation in Politics przyznało Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu wyróżnienie za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego.

projekt i wykonanie Interactive Technology