keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Maciej Fornalczyk

Partner Założyciel (CEO) Comper Fornalczyk&Wspólnicy

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno– Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu prawa antymonopolowego na King’s College of London, University of London. Doświadczony konsultant w przedmiocie prawa antymonopolowego i pomocy publicznej, kierował szeregiem analiz ekonomiczno–prawnych, prowadził postępowania przed Komisją Europejską i UOKiK. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej oraz ekonomicznych aspektów prawa antymonopolowego. Uczestniczył w projektach z zakresu praktyk dominacyjnych, porozumień rynkowych i koncentracji w takich sektorach jak: telekomunikacyjny, materiałów budowlanych, produkcji spożywczej, wielkiej syntezy chemicznej, petrochemicznym, dystrybucji nawozów i chemikaliów, usług komunalnych i lotnictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem usług publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu, gospodarki odpadami, kultury, sportu i rekreacji), budową i zarządzaniem lotniskami, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz oceną wniosków o finansowanie z funduszy strukturalnych.

projekt i wykonanie Interactive Technology