keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Lidia Krawczyk

Dyrektorka warszawskiej instytucji kultury, beneficjent środków europejskich i programów krajowych

Liderka zmian. Od prawie dwudziestu lat związana z samorządem. W latach 2007-2018 najpierw rzecznik prasowa, następnie szefowa działu informacji, promocji i szkoleń beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 0d lipca 2019 dyrektorka warszawskiej instytucji kultury, Domu Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Powołała do życia trzy warszawskie placówki kultury.  Zarządza domem kultury  i przestrzenią sportowo – rekreacyjną. Koordynator projektu inwestycyjnego z udziałem czterech różnych zewnętrznych źródeł finansowania.

Jest autorką koncepcji rozwoju terenów miejskich ARTHOUSE Kołowa i efektywnego procesu badania potrzeb społecznych w ramach kampanii  #TuMieszkaKultura i #SzukamyLokalnychTalentów. Zarządzana przez nią instytucja  jest beneficjentem finansowania zewnętrznego na projekty infrastrukturalne i edukacyjne. Pozyskała środki z funduszy europejskich i z programów krajowych.


To pomysłodawczyni i realizatorka powstania Domu Otwartego z Arteneum, pierwszego w Polsce inkluzywnego domu kultury dla osób z niepełnosprawnościami, nominowanego do tegorocznej nagrody „Lidera Dostępności ”, konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

projekt i wykonanie Interactive Technology