keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katarzyna Klimaszewska

Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

Autorka koncepcji hali sportowej Centrum Sportu w Raszynie, pozyskała także dla tej gminy prestiżowe wyróżnienie „Sportowa Architektura Regionu – Dominanta Mazowiecka” oraz inicjatorka dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę tej nowoczesnej infrastruktury sportowej w Gminie Raszyn.
Współpracuje z wieloma Związkami sportowymi i Federacjami sportowymi, lokalnymi Klubami sportowymi i ich sekcjami oraz organizacjami, stowarzyszeniami i NGO związanymi ze sportem. Organizator sportowych eventów w skali regionu, kraju i Europy.

Praktyk samorządowy z 13-letnim doświadczeniem. Radna Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2014-2018 oraz kadencji 2018-2023. Vice Przewodnicząca pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju. Pełnomocnik ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030. Współautorka Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki na kierunkach: administracja i zarządzanie. Na początku 2023 roku powołana do zespołu 43 Ekspertów celem tworzenia Strategii Rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 roku.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa warszawskiej uczelni, dysertacja dotyczy „Zrównoważonego rozwoju regionu na podstawie Agendy 2030”.

Ukończyła Ekonomię oraz Zarządzanie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. Posiada certyfikat Pracownika Samorządowego MSWiA oraz kilkanaście innych certyfikatów. Była prelegentem wielu ogólnopolskich konferencji i uczestnikiem szkoleń z zakresu administracji publicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego, kontroli zarządczej, marketingu i public relations, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania infrastrukturą sportową, zarządzania kryzysowego i zarzadzania zespołem. Posiada dyplom międzynarodowego szkolenia „Fit for Change – budowa platformy handlowej w nowoczesnym cyklu sprzedaży”. Ukończyła także studia podyplomowe MBA z tytułem Executive Master of Business Administration.

Odznaczona Orderem Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce za działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz praw człowieka na wszystkich polach aktywności i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei orderu „praemiando inicitat” oraz Złotą Odznaką Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka.

W 2020 roku Polska Federacja Tańca przyznała Katarzynie Klimaszewskiej tytuł „Mecenasa Polskiego Tańca”. Laureatka prestiżowego konkursu „Brylanty Łazarskiego” edycji 2020 skierowanego do absolwentów Uczelni Łazarskiego za osiągnięte sukcesy w karierze zawodowej.

projekt i wykonanie Interactive Technology