keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Joanna Sarosiek

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Prawnik, pracownik administracji samorządowej, od 2016 r. dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  

Absolwentka  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, licznych studiów podyplomowych i Master of Business Administration w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Pracowała w kancelarii radcy prawnego, Banku Spółdzielczym w Białymstoku i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Od 2007 r. związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zaangażowana w prace zespołu odpowiedzialnego za programowanie i koordynację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – najpierw na lata 2007-2013, a następnie na lata 2014-2020. Jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego odpowiada m.in. za aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, wdrażanie RPOWP 2014-2020 oraz przygotowanie i wdrożenie Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Jest też współautorką komentarza do ustawy wdrożeniowej na perspektywę finansowa 2021-2027.

projekt i wykonanie Interactive Technology