keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Beata Wiśniewska

Prezes Zarządu, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, programu Master of Business Administration realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie funduszy europejskich na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z certyfikatem Prince2 Foundation APM Group International oraz dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bogata praktyka zawodowa w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych. W latach 2015-2019 funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, specjalizujący się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. Od 1 lutego 2019 r. Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku.

projekt i wykonanie Interactive Technology