keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katarzyna Krawczuk

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. W 2003 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

Wieloletni pracownik administracji publicznej – zatrudniona w Ministerstwie Finansów od 2001 r. W latach 2001–2007 realizowała zadania w zakresie audytu wewnętrznego na stanowisku audytora wewnętrznego, a następnie naczelnika wydziału. W latach 2007 – 2014 w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych odpowiadała – jako naczelnik wydziału, a następnie zastępca dyrektora – m.in. za koordynację audytów zleconych, ocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz interpretację przepisów prawa w obszarze audytu wewnętrznego.

Obecnie kieruje Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego. W latach 2015 – 2018 kierowała Biurem Kontroli Wewnętrznej, wcześniej (2014 – 2015) komórką Audytu Wewnętrznego. Odpowiada m.in. za nadzór nad działaniami w zakresie budowania kultury uczciwości w ministerstwie. Ponadto, pełni w ministerstwie funkcje koordynatora ds. nieprawidłowości.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Współpracowała z ekspertami SIGMA i Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia i rozwoju systemu audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce. Posiada doświadczenie jako wykładowca wyższej uczelni oraz opiekun merytoryczny w obszarze audytu i kontroli.

projekt i wykonanie Interactive Technology