keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

dr Bartosz Piziak

Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich - Urban Lab w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem kierunku zarządzenie i marketing w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także wdrażania koncepcji smart city w Polsce. Bliskie jego sercu są zagadnienia związane z rozwojem turystyki m.in. na obszarach przygranicznych, któremu to poświęcił swoją pracę doktorską (2013 r.). Brał udział w licznych projektach badawczych. 

Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz książek poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu, funkcjonowaniu laboratoriów miejskich (urban lab) oraz przestrzeni kreatywno-warsztatowych (makerspace, fab lab), a także szeroko pojętemu rozwojowi regionalnemu. W latach 2019-2021 koordynator projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” realizowanego przez IRMiR we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w Gdyni i w Rzeszowie. Jego pasją są podróże. 

projekt i wykonanie Interactive Technology