keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Mariusz Malinowski

Ekspert ds. rozwoju i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Ukończył Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oraz Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest ponadto absolwentem Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej, gdzie ukończył Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA), studia w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Od 20 lat związany z samorządem terytorialnym, w którym od początku zajmował się tematyką  Unii Europejskiej, zamówieniami publicznymi, oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji, w oparciu o środki pomocowe w ramach różnych Programów Operacyjnych.

Samorządową karierę rozpoczynał od pełnienia funkcji Vice Przewodniczącego Rady Gminy w Kampinosie w latach 2004 – 2006.

Następnie w 2007 r  rozpoczął współpracę z Grodziskiem Mazowieckim (jednym z najprężniej rozwijających się miast w aglomeracji warszawskiej)  w którym odpowiadał za przygotowywanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych przeznaczonych do współfinansowania ze środków UE, dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych do występowania o środki pomocowe, a następnie za wdrażanie projektów do realizacji i nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem i rozliczaniem pozyskanych funduszy. Zespół którym kierował pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego niemal z każdego priorytetu ustanawiając tym samym Grodzisk Mazowiecki jednym z liderów na Mazowszu jako najlepiej i najskuteczniej wykorzystującą fundusze europejskie gminę.

Następnie swoje doświadczenie budował pełniąc funkcję Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Pruszkowa, oraz Zastępcy Wójta Gminy Kampinos.

Z Grodziskiem Mazowieckim nadal związany, gdzie w latach 2013 – 2017 pełnił funkcję Doradcy Burmistrza ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE, a obecnie zajmuje się min. rozwojem multimodalnej niskoemisyjnej mobilności miejskiej, oraz potencjałem innowacyjnym Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Od maja 2022r. Expert – w Fundacji Fundusz Współpracy w której zajmuje się wsparciem partnerstw samorządowych w ramach projektu strategicznego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju pn. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera samorządy w zakresie wzmocnienia sprawności administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), w tym przede wszystkim w zakresie poprawy ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi jednostkami samorządu.

W 2017 r założył i nadal prowadzi firmę ATHON PARTNER CONSULTING – MARIUSZ MALINOWSKI która zajmuje się konsultingiem, doradztwem i wsparciem merytorycznym ( głównie przygotowaniem inwestycji, zamówieniami publicznymi, oraz pozyskiwaniem dotacji) dla samorządów, spółek miejskich i przedsiębiorców w zakresie przygotowania i realizacji miejskich/gminnych inwestycji, korzystania ze środków pomocowych unii Europejskiej, ochrony środowiska, innowacji, wdrażania nowych technologii, ideą inteligentnych miast „Smart Cities”, oraz ograniczaniem niskiej emisji w ramach różnorodnych projektów opartych głownie o finansowanie z zewnętrznych źródeł pomocowych.

projekt i wykonanie Interactive Technology