keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Avatar

dr Halina Pomianowska

Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii, Urząd Miasta Torunia

Ukończyła studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności hydrogeologia i geologia inżynierska. W latach 1986 – 2011 pracownik Katedry Geologii i Hydrogeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie opublikowała 33 artykuły i publikacje z zakresu nauk o Ziemi, środowiska i archeologii. 4 grudnia 1998 obroniła pracę doktorską na UMK pt. „Studium warunków hydrogeologicznych Pojezierza Chełmińskiego”. W latach 2006 – 2009 kierownik projektu „Zależność między stratyfikacją  regionalnego przepływu wód podziemnych a zasięgiem anomalii hydrogeochemicznych w rejonie dolnej Wisły”. Od marca 2011 Geolog Powiatowy w Urzędzie Miasta Torunia, a od maja 2020 również dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii UMT. W latach 2017-2019 współpracowała przy realizacji „Planu Adaptacji Torunia do roku 2030”, od lipca 2020 roku Vice Przewodnicząca Zespołu ds. Adaptacji Torunia do zmian klimatu oraz autorka tzw. „Zielonej konstytucji Torunia”.

projekt i wykonanie Interactive Technology