keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Grażyna Burek

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, Urząd Miasta Katowice

Grażyna Burek związała się z oświatą w 1992r. jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innowacyjnego przedmiotu – kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, pełniąc w szkole funkcję wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, licznych kół zainteresowań oraz funkcję przewodniczącej zespołu samokształceniowego. Począwszy od września 1998r. do końca grudnia 2007r. zajmowała stanowisko dyrektora szkoły a od stycznia 2008r. była wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Katowicach, by w kwietniu 2009r. rozpocząć pracę w katowickim magistracie. Najpierw jako kierownik referatu nadzorującego przedszkola, szkoły i placówki samorządowe. W latach 2015 – 2016 powierzone jej zostało zadanie kierowania Komitetem sterującym ds. opracowania polityki edukacyjnej Katowic, i jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacyjnej odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie strategicznego dokumentu oświatowego w Katowicach. Zadanie zostało zrealizowane z sukcesem i począwszy od listopada 2015r. Miasto i jednostki oświatowe, dla których katowicki samorząd jest organem prowadzącym realizowały Politykę Edukacyjną Miasta Katowice Katowiczanin 2022. W latach 2013 – 2015 pełniła funkcję kierownika projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach, w którym łącznie uczestniczyły 53 samorządowe jednostki oświatowe. Od stycznia 2017r. pełni funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. Grażyna Burek prowadzi zajęcia ze słuchaczami publicznych i niepublicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, w tym warsztaty i zajęcia teoretyczne na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Dba też o rozwój własny, podnosząc kwalifikacje zawodowe podczas kursów, warsztatów, webinarów i  studiów podyplomowych – zarządzanie w oświacie; mediacje sądowe i pozasądowe oraz kursów kwalifikacyjnych – nadzór pedagogiczny; zarządzanie projektami PRINCE 2. Jej zawodowe przesłanie zawarte jest w stwierdzeniu, że to samorządy jako organy prowadzące kształtują lokalną oświatę, podejmując szereg działań wpływających na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, co ściśle wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych nie tylko w sposób oszczędny i zasadny ale przede wszystkim celowy. W przeciągu ostatniego dwóch lat Grażyna Burek uczestniczyła, w charakterze panelistki w 4 debatach: podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – panel „Polityka oświatowa jako dokument JST”;  debata zorganizowana w Sejmie RP przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Posła na SEJM RP Mateusza Bochenka oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu pt. „Jaka edukacja po pandemii”; w panelu dyskusyjnym – „Humanistyczna edukacja ekologiczna” podczas 6 Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz w roli prelegentki w X Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty – Edukacja Przyszłości.

projekt i wykonanie Interactive Technology