keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Michał Liżewski

Radca prawny

       adwokat i partner polskiej kancelarii prawnej LEGALLY.SMART, której jest współzałożycielem,

  specjalizuje się w doradztwie prawnym dla instytucji publicznych, pracując przy licznych innowacyjnych projektach wykorzystujących know-how sektora prywatnego w sektorze publicznym w kraju i za granicą,

    świadczy obsługę prawną przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i spółek celowych oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych,

   świadczy obsługę prawną na rzecz usługodawców, producentów oraz twórców technologii dostarczających usługi w sektorach ekologicznego budownictwa, poprawy efektywności energetycznej budynków i przedsiębiorstw oraz elektromobilności,

       jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce biznesowej, smart city oraz transformacji energetycznej.

projekt i wykonanie Interactive Technology