keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Panele specjalne Arbitraż jako antidotum na przewlekłe procesy sądowe w zamówieniach publicznych

Arbitraż jako antidotum na przewlekłe procesy sądowe w zamówieniach publicznych

  • Dzień 1
  • 11.10.2023 r.
  • Godzina: 12:30 - 13:50
  • Panele specjalne
  • postępowanie przed Prokuratorią Generalną
  • sądy polubowne i arbitrażowe
  • wykorzystanie ADR
projekt i wykonanie Interactive Technology