keyboard_arrow_up
XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Program Dzień I XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Program XXI Edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Ścieżki tematyczne ( XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów)

10:00 - 10:20

Sesja inauguracyjna 10:00-10:20
Sesja inauguracyjna

10:20 - 10:50

Keynote Speaker 10:20 - 10:50
Keynote Speaker

10:50 - 12:00

Debata inauguracyjna 10:50 - 12:00
Nowa perspektywa unijna – szanse i zagrożenia dla JST

12:00 - 12:30

12:00 - 12:30
Przerwa kawowa

12:30 - 13:50

Debata 12:30-13:50
Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027
Debata 12:30 - 13:50
Czy urzędy są gotowe na doręczenia elektroniczne?
Debata 12:30 - 13:50
Przyszłość transportu publicznego
Debata 12:30 - 13:50
Czy na uzdrowienie oświaty jest już za późno?
Debata 12:30 - 13:50
Rola samorządów w transformacji energetycznej Polski
Debata 12:30 - 13:50
Jak poradzić sobie z odbiorem i selektywną zbiórką odpadów?
Debata 12:30 - 13:50
Programy unijne w nowej perspektywie – gdzie i na co JST mogą sięgać po pieniądze?
Debata 12:30 - 13:50
Cyberbezpieczny samorząd – czyli jaki?
Debata 12:30 - 13:50
Środowisko kontroli. System zarządzania jednostką sercem organizacji
Debata 12:30 - 13:50
Rola i możliwości samorządów w rozwiązaniu kryzysu mieszkaniowego
AKT. PDF 12:30 - 13:50
Arbitraż jako antidotum na przewlekłe procesy sądowe w zamówieniach publicznych

13:50 - 14:35

13:50 - 14:35
Lunch

14:35 - 15:55

Debata 14:35 - 15:55
Pozabudżetowe finansowanie zadań samorządów w obecnej sytuacji finansowej JST
Debata 14:35 - 15:55
Wpływ zmian ustawowych na organizację pracy w urzędzie
Debata 14:35 - 15:55
Zielone miasto
Debata 14:35 - 15:55
Nowoczesna placówka edukacyjna, czyli jaka?
Warsztat 14:35 - 15:55
Rozproszone systemy ciepłownicze rozwiązaniem dla transformacji
Debata 14:35 - 15:55
Konieczne kierunki zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminach
Debata 14:35 - 15:55
Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie projektu unijnego
Debata 14:35 - 15:55
Czujniki w przestrzeni miejskiej i automatyzacja zarządzania infrastrukturą
Debata 14:35 - 15:55
Rola audytu w ocenie zarządzania finansami w administracji publicznej
Debata 14:35 - 15:55
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy
AKT. PDF 14:35 - 15:55
Temat do potwierdzenia

15:55 - 16:10

15:55 - 16:10
Przerwa kawowa

16:10 - 17:30

Debata 16:10 - 17:30
Finansowanie gospodarki komunalnej w warunkach ograniczonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Debata 16:10 - 17:30
Nowoczesny urząd, czyli jaki?
Debata 16:10 - 17:30
Smart przestrzeń publiczna – w co warto inwestować?
Debata 16:10 - 17:30
Szkoły ponadpodstawowe – jak ukierunkować ich rozwój?
Debata 16:10 - 17:30
Czy modernizacja ciepłowni w gminach to konieczność?
Debata 16:10 - 17:30
Zarządzanie zasobami wody w JST
Debata 16:10 - 17:30
Prowadzenie projektów unijnych w nowej perspektywie
Debata 16:10 - 17:30
Satelity i sztuczna inteligencja w służbie samorządów
Debata 16:10 - 17:30
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w finansowaniu zadań JST
Debata 16:10 - 17:30
Samorządowe mieszkania na wynajem i budownictwo modułowe w JST
WARSZTAT 16:10 - 17:30
Białe certyfikaty jako narzędzie optymalizacji kosztowej efektywności energetycznej w JST
projekt i wykonanie Interactive Technology