keyboard_arrow_up
XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Program Dzień I XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Program XX Edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
Program XXI edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów zostanie ogłoszony wkrótce.

Ścieżki tematyczne ( XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów)

10:00 - 12:00

Sesja inauguracyjna 10:00 - 10:20
Sesja inauguracyjna
Keynote Speaker 10:20 - 10:50
Wyzwania samorządowe. Uzupełnienie reform samorządowych w warunkach pandemii i wojny energetycznej
Debata inauguracyjna 10:50 - 12:00
Samorządowe finanse w obliczu piętrzących się kryzysów. Czy samorządy zdały stress test 2022?

12:00 - 12:30

12:00 - 12:30
Przerwa kawowa

12:30 - 13:30

Panel I 12:30 - 13:30
Alternatywne metody finansowania inwestycji w obliczu ograniczanych dochodów
Panel I 12:30 - 13:30
Urząd online. Kierunki rozwoju eAdministracji w samorządach
Panel I 12:30 - 13:30
Budżety obywatelskie – czy się sprawdzają?
Panel I 12:30 - 13:30
Kadrowa katastrofa w oświacie. Czy możemy jej jeszcze uniknąć?
Panel I 12:30 - 13:30
Samorząd budujący na wynajem. Czy to się opłaca?
Panel I 12:30 - 13:30
Wykorzystanie sieci 5G w samorządach
Panel I 12:30 - 13:30
Transport przyszłości – gaz, wodór czy elektryka?
Panel I 12:30 - 13:30
Wyzwania transformacji energetycznej w nowych warunkach geopolitycznych
Panel I 12:30 - 13:30
Rola komitetów audytu wewnętrznego w administracji publicznej
Debata I 12:30-13:30
Kręte drogi do metropolii – 5 lat od utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim
Debata 12:30 - 13:30
Problemy zmiany granic gmin, czy potrzebna jest zmiana prawa?

13:30 - 14:15

13:30 - 14:15
Obiad

14:15 - 15:15

Panel II 14:15 - 15:15
Jak sfinansować zieloną przyszłość samorządów
Panel II 14:15 - 15:15
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Wnioski po pandemii i w trakcie kryzysu na Ukrainie
Panel II 14:15 - 15:15
Ochrona danych osobowych w pracach rady
Panel II 14:15 - 15:15
Jak zbudować szkołę przyszłości?
Panel II 14:15 - 15:15
Mieszkania komunalne w PPP
Panel II 14:15 - 15:15
Zdalne zarządzanie infrastrukturą miejską
Panel II 14:15 - 15:15
Dlaczego warto inwestować w infrastrukturę sportową?
Panel II 14:15 - 15:15
Rola zielonych zamówień w JST jako skuteczne narzędzie wydatkowania środków publicznych
Panel II 14:15 - 15:15
Rola i zadania etyki zawodowej audytora wewnętrznego w realizacji zadań audytowych
Debata II 14:15-15:15
Strategie ponadlokalne – formalny dokument czy praktyczne narzędzie?

15:15 - 15:30

15:15 - 15:30
Przerwa kawowa

15:30 - 16:30

Panel III 15:30 - 16:30
Podatek od nieruchomości jako istotne źródło dochodów JST
PANEL III 15:30 - 16:30
Wyzwania i  trendy w zarządzaniu urzędem – skuteczne zarządzanie ryzykiem w JST
Panel III 15:30 - 16:30
Komisja skarg, wniosków i petycji – doświadczenia 3 lat funkcjonowania
Panel III 15:30 - 16:30
Cyfryzacja szkół to lepsza edukacja?
WYKŁAD 15:30 - 16:30
Jak stworzyć dobry wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy?
WYKŁAD 15:30 - 16:30
Cyberatak na infrastrukturę miejską. Jak się skutecznie zabezpieczyć?
Panel III 15:30 - 16:30
Rola samorządów w rozwijaniu rynku pracy
Panel III 15:30 - 16:30
Jak oczyścić powietrze w gminie?
Panel III 15:30 - 16:30
Wspieranie przez audytorów wdrożeń informatycznych w samorządach
Debata III 15:30-16:30
Miasta mierzą swój wpływ – unikalna rola miast i efektywnych strategii w działaniach na rzecz Agendy 2030. Wyzwania i perspektywy

16:45 - 17:45

Panel IV 16:45 - 17:30
Finansowanie zadań oświatowych w obliczu kryzysu
Panel IV 16:45 - 17:30
Wpływ dyrektywy work-life balance na organizację pracy urzędu
Panel IV 16:45 - 17:30
Dyscyplina na sali obrad
Warsztat 16:45 - 17:45
Samorządy inwestują w nauczycieli
Panel III 16:45 - 17:30
Nowe formy wspierania budownictwa mieszkaniowego
Panel III 16:45-17:45
Miejskie big data – zarządzanie informacjami w samorządzie
Panel IV 16:45 - 17:30
Czy polskie miasta są już smart?
Panel IV 16:45 - 17:30
Potencjał audytu wewnętrznego i jego wykorzystanie
Debata IV 16:45-17:30
Zwinne zarządzanie miastem
projekt i wykonanie Interactive Technology