keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Audyt i zarządzanie ryzykiem w JST Rola audytu w ocenie zarządzania finansami w administracji publicznej

Rola audytu w ocenie zarządzania finansami w administracji publicznej

  • Dzień 1
  • 11.10.2023 r.
  • Godzina: 14:35 - 15:55
  • Audyt i zarządzanie ryzykiem w JST
  • współczesne wyzwania w zarządzaniu finansami publicznymi, a rola audytu
  • zarządzanie ryzykiem w zakresie naliczania, pobierania i rozliczania dotacji oświatowych.
  • audyt w zakresie oceny kontroli naliczania, pobrania i wykorzystania dotacji

Moderator

Elżbieta Solska-Kuchciak

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Katowice

Prelegenci

Elżbieta Paliga

Kierownik - audytor wewnętrzny w publicznej uczelni wyższej

Avatar

Joanna Czarnota

Urząd Miejski w Libiążu

Avatar

Barbara Ciemała

Biegły sądowy

Katarzyna Krawczuk

Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów

Monika Kos

Radca w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów

Avatar

Damian Nowakowski

Wicestarosta, Powiat Nyski

projekt i wykonanie Interactive Technology