keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Forum Mieszkalnictwa Wdrożenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wdrożenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • Dzień 1
  • 07.10.2024 r.
  • Godzina: 14:35 - 15:55
  • Forum Mieszkalnictwa
  • Czy samorządy zdążą z rewolucją planistyczną?
  • Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed JST
  • Skutki rewolucji planistycznej dla JST
projekt i wykonanie Interactive Technology